Selvforståelsen i De Små Mirakler

Livspraksis i De Små Mirakler handler om at ‘at vågne op’

livspraksis i De Små Mirakler handler om at ‘at vågne op’. Her arbejder vi med:

At vågne op

Fra de ofte trancelignende sindstilstande vi befinder os i, når vi bliver taget af manglende selvværd, utilstrækkelighedsfølelse, stress, overansvarlighed, selvkritik, perfektionisme osv. og med

at vågne op til det vi i virkeligheden er, vores egentlige “sande selvforståelsen, ren frydefuld væren, ren harmonisk bevidsthed.

Når vi ‘vågner op’ dvs. genfinder vores helt enkle væren og begynder at leve der fra, skifter vores liv fuldstændigt karakter, og livskvaliteten vokser enormt.

At vokse op

Vi kan stadig vokse som voksne, vokse i vores moral og sociale begavelse, i vores måde at anskue livet på, i vores tillid til tilværelsen og det der er større end os selv, vokse i vores evne til at reflektere over os selv og se os selv ærligt og kærligt i øjnene osv.

Hvis ikke vi ‘vokser op,’ parallelt med at vi ‘vågner op’, bliver vores personlige udvikling nemt til legaliseret narcissisme i stedet for reel bæredygtig udvikling, og vi risikerer at blive til selvcentrerede spirituelle egoer i stedet for at realisere vores essens.

Derfor er det en vigtig del af min essentielle livspraksis, at vi også arbejder med at vokse op.

At rydde op

Når vi begynder at vågne op til, hvem vi i dybeste forstand er bag vores ego-identitet, og vi får adgang til nye og mere vågne måder at erkende livet på, begynder skeletterne typisk at vælte ud af skabet.

Dyb meditation og andre transformative processer virker meget ofte som et forstørrelsesglas på det, der måtte være ubevidst og ubearbejdet i psyken.

Derfor er det ekstremt vigtigt at rydde op i den psykiske bagage. Så arbejdet med projektioner og skygger er en væsentlig del af den livspraksis, du lærer på mentorforløbet.

At åbne op

Buddhisterne siger, at udvikling er ligesom en fugl med to vinger.

Den ene vinge er bevistheden, den anden er kærligheden. hvis ikke begge vinger er foldet ud, kan fuglen ikke flyve. – Er det ikke smukt?

Og sådan er det også med min essentielle livspraksis. Den må nødvendigvis handle om at åbne hjertet og åbne op overfor hinanden.

Det skal ikke forstås i sentimental forstand. Sommetider er det mest kærlige at sætte en sund og nødvendig grænse, men jeg tror, de fleste vil være enige med mig i, at verden har brug for mere åbenhed, mere hjerte og mere medfølelse.

Og faktisk betragter jeg ikke en livspraksis som hverken særlig bæredygtig eller komplet, med mindre vi også åbner op og udvikler vores hjertekapacitet. For mig er kærligheden en uadskillelig del af at leve et helt liv.

At lyse op

Sufierne, de arabiske mystikere siger, at der er tre slags mennesker:

Det verdslige menneske, der fortaber sig bevidstløst i verdens fænomener, i deres følelser, begær, konflikter osv. – Så er der det spirituelle menneske, der finder ind til sin essens, men som trækker sig fra verden og ikke ønsker at beskæftige sig med det almindelige livs udfordringer. – Og endelig er der det, de kalder for det fuldkomne menneske.

Det er det menneske, som har genfundet sin essens, sin sjæl, og som går ud og besjæler og beriger verden og det allmindelige gode liv med sit lys. Igen, er det ikke smukt?

Så den essentielle livspraksis på mentorforløbet handler også om, hvordan vi kan stå ved vores lys og gå ud og lyse op i en verden, der i den grad trænger til det. Mange af os har i stedet for vane at slukke vores fakkel, hvis vi kommer ind i et rum, hvor andre ikke har tændt deres.

På mentorforløbet arbejder vi med de fem opper på en meget dynamisk og konkret måde. Dem kan du se i det ovenstående pentagram. Det er 5 vigtige aspekter af den spirituelle livspraksis, som hjælper os med at at vågne, vokse, rydde, åbne og lyse op, nemlig:

Scroll to Top