At være barn med ADHD kan være svært

Børnelivet med ADHD er udfordrende

Risikoen for nederlag, lav selvfølelse og tilstødende vanskeligheder er stor.

Men med støtte og anerkendelse fra nærværende voksne, kan børnelivet med ADHD være lige så dejligt som alle andre børneliv.

Dertil kommer, at barnets vanskeligheder i mødet med omgivelserne ofte kommer til udtryk i en adfærd, der kan virke irriterende og generende for voksne og børn i omgangskredsen.

Barnet har ikke hørt, hvad der blev sagt, kan ikke vente, farer omkring, forstår ikke reglerne, overskrider andres grænser, afbryder, taler meget osv.

Børn med ADHD får ofte meget skæld ud.

Hvis folk omkring dem ikke har den fornødne viden og forståelse for barnets vanskeligheder, oplever børnene i forlængelse af ovennævnte adfærd mange afvisninger, irettesættelser og skæld ud.

Barnets kognitive funktionsnedsættelse er ikke synlig på samme måde som en fysisk funktionsnedsættelse, og symptomerne på ADHD er ”almindelige”.

Forstået på den måde, at alle kender til uopmærksomhed og impulsiv adfærd, både hos mindre børn og hos større børn og voksne, når de er trætte eller uoplagte.

Derfor prøver mange voksne at tøjle barnets ADHD-symptomer med almindelig opdragelse, hvor barnet bliver bedt om at holde op med at være uopmærksomt eller uroligt.

De voksne har måske ikke den fornødne forståelse for de kognitive vanskeligheder, og de mangler viden og værktøjer til at handle anderledes.

Så barnet kommer måske igen og igen til kort i mødet med andre børn og voksne, når det er uopmærksomt, uroligt og impulsivt og ikke kan overskue og navigere i hverdagen, som det forventes af dem.

De voksne omkring barnet med ADHD ser måske ikke barnets behov for hjælp, og de overser det faktum, at børn med ADHD som oftest udvikler sig langsommere end jævnaldrende. ”Tag dig nu sammen” bliver måske noget, barnet hører igen og igen.

Uden at kunne handle på det, selvom han eller hun gerne ville. For børn gør det godt – hvis de kan

Forandring og forbedring

Du får en indsigt i nogle ting, du måske aldrig har tænkt over før, – og måske har du aldrig tidligere set sammenhængen til de problemer du oplever.

Søvn gør underværker

Voksne kan have mange forskellige oplevelser i forhold til træthed og indsovning.

Nogle har tankemylder, andre har uro i kroppen. Nogle har direkte ubehag bare ved tanken om at skulle i seng, og andre igen er først lige kommet i gear og synes at det er dejligt endelig at have noget kvalitets tid om aftenen.

Tank op på barnets selvværd

Som forælder til et barn med ADHD må du først og fremmest væbne dig med tålmodighed og så ellers øse af din kærlighed til barnet.

Det er et vedholdende og gentagende opdragelsesarbejde, som kan kræve mere af dig som forælder end det gør for forældre til børn uden ADHD.

Du skal vælge dine kampe og tænke mere langsigtet. Sørg for hele tiden at have fokus på at minimere konflikter i hverdagen, mens du tanker op på barnets selvværdskonto.

Så skal han eller hun nok lære en masse færdigheder på sigt og udvikle sig i en positiv retning. En af de beskyttende faktorer for børn med ADHD er netop, at forældrene og de professionelle har viden om ADHD, og at de er åbne og positive i deres tilgang til barnet og til netværket.

Prøv at se nærmere på kommunikationen til barnet.

Hvis du har tankemylder, så er der flere udmærkede måder at håndtere tankerne og finde ro.
Du kan lave afslapning af hovedet, fjerne den indre dialog og tankemylderet eller du kan trække dig ud af tankerne og slappe af på den måde.

Scroll to Top