Foredrag med Bo Thomsen

Prisen for fordrag 200,- kr pr person

Som menneske har vi behov for to planer: vi har et fysisk og et psykisk behov.

Inden for de to grupper er der flere grene som kan bruges så vi føler velvære og balance.

Rigtig mange mennesker går dagen igennem med handlemønstre som de ikke tænker over.

De er ikke særlig bevidste om hvad de laver og hvad de finder sig i, eller tillader at der bliver budt dem.

Vi lever efter de handlemønstre vi har lært op igennem livet, både på det fysiske og på det psykiske plan.

Denne manglende bevidsthed gør os triste, negative, trætte og for nogle ender det helt ude i psykiske sygdomme, lige fra mild stress til alvorlige psykiske lidelser.

Jeg har levet med spiritualiteten og den alternative verden hele mit liv.

Har du været til et foredrag hvor du følte at du bare var tilskuer og sad og bare lyttede …

Så lover jeg dig at det gør du ikke her, for jeg vil gerne have dig med på rejsen og jeg garanterer at du selv kan genkende flere tingene i dit eget liv, når jeg fortæller jer om min Rejse" og tager jer med i debatten i mit foredrag.

Jeg kommer og fortæller min rejse gennem livet, til hvor jeg er i dag, og giver dig redskaber med hjem som du selv kan bruge i dit eget liv.

Jeg har arbejdet som alternativ behandler klinken De Små Mirakler i voldby på fyn.

Jeg startede med healing og senere er jeg begyndt at arbejde med bl.a. regressionsterapi, og soul & body terapi og Indre Ro.

Jeg er Spirituel vejleder, Healer i Indre Ro, holder Kursus samt holder foredrag.

Det hele er noget som er kommet til mig, på min rejse gennem livet