person mediterer med logo i skridtet

Vil man have indgået sjælekontrakter med de personer/sjæle, som man kommer til at dele vigtige begivenheder med i sit liv. Det kan både være positive og ”negative begivenheder”. Her skal man huske, at selv i negative begivenheder kan der ligge stor læring, der kan udvikle en meget både i dette liv og på sjæleniveau. Af den grund er jeg ikke så meget for at bruge ordet ”negative begivenheder”, men i situationen vil de måske opleves som ubehagelige og negative for os. Hvis man kommer ud for en negativ hændelse eller overgreb i sit liv, er det således ikke utænkeligt, at man på forhånd har aftalt at den anden person skulle udføre denne handling. Formålet kunne eksempelvis være at igangsætte en større udvikling, som i sidste ende er til gavn for en. Det kan også være man aftaler at mødes på et bestemt tidspunkt i livet for at samarbejde om et specifikt projekt eller for at udvikle sig sammen i en periode. Et møde kan også have til formål at forløse en karmisk relation. Sjælekontrakter kan selvfølgelig også indebære, at man danner par i en periode eller for livet, med den læring der ligger i det. Sjælekontrakter indgås ofte af sjæle inden for samme

        Reinkarnation og sjælen
        Sjælefamilie

Reinkarnation er processen med at ens sjæl tager sæde i den fysiske krop for at opleve det fysisk liv på jorden, hvorefter sjælen igen trækker sig tilbage ved den fysiske død. Sjælen vil her udelukkende eksistere som ikke fysisk energi, indtil den igen får mulighed for at opleve et nyt jordisk liv. Denne proces gentager sig igen og igen indtil sjælen er blevet så udviklet, at den ikke længere har brug for at reinkarnere.
Mange anskuer det som at ens krop har en sjæl, men det vil være mere korrekt at sige at ens sjæl har en krop som er til låns i en periode.
Grunden til at man ikke kan huske ens tidligere liv, mens man er på jorden, er at det er den måde, man lærer mest af sit fysiske liv. Tavlen bliver så at sige visket ren inden ankomst og dermed vil man opleve

og reagere mere rent på de situationer, man bliver stillet for i livet. Herved kan man også bedre efterfølgende vurdere, om man har lært de lektioner som livet har budt en.

Man kan så sige: ”Jamen hvad er formålet med at reinkarnere igen og igen, hvis man alligevel ikke kan huske ens tidligere liv? Det er vel lidt spildt så?”Nej det er det ikke, for de ting man lærer, vil ens sjæl huske og de ting vil man stadig kunne trække på i efterfølgende liv. Det kommer dog ikke til udtryk i bevidste erfaringer, men som at man ved hvad der ”føles rigtigt”. Man ved instinktivt eller underbevidst, hvad der er rigtigt og forkert. Deraf kommer også udtrykket at følge sin mavefornemmelse. Det er viden, men ikke på et bevidst niveau.

Formålet med at reinkarnere er simpelt fortalt, at ens sjæl ønsker at lære og udvikle sig, og her er den fysiske oplevelse på jorden noget helt særligt. Jorden betragtes som en barsk skole, men også som et sted hvor man kan opnå stor udvikling på kort tid. Oplevelsen på jorden har derudover det aspekt, at den er meget intens, netop fordi den er fysisk, og mange ting kan opleves anderledes smukt og mere intenst her, end på det ikke fysiske plan.

Jeg håber, at dette perspektiv vil bidrage til en større forståelse af livet og herunder, at man ikke behøver at frygte døden. Den fysiske død er blot en overgang til det ikke fysiske plan for ens sjæl og det behøver man absolut ikke at frygte. Der er massere af lys og støtte der. Den sande udfordring ligger i at manøvrere i livet her på jorden.

 Hvem er min sjælefamilie

Har du nogensinde følt, at du allerede kendte en person, selvom du kun lige har mødt vedkommende? Det gør du måske også – på sjæleniveau.

I den åndelige dimension, det vil sige når vi befinder os imellem de jordiske liv, følges vi med andre sjæle, der er på samme udviklingsniveau som os selv. Man kan kalde det for ens sjælefamilie eller ens sjælegruppe. Denne primære sjælegruppe består typisk af omkring 15 sjæle, men man har observeret, at den kan variere fra 3-25 sjæle. Den primære sjælegruppe kan betragtes som en form for

studiegruppe, sjælevenner eller sjælefamilie, som vi mødes med og følges med i mellem livene (dvs når vi kun eksisterer i den åndelige dimension). Det er ikke nødvendigvis kun disse sjæle, som man omgås med i de jordiske liv. Forældre vil typisk ikke tilhøre den primære sjælegruppe, mens meget tætte venner, søskende eller ægtefæller med større sandsynlighed kommer fra ens sjælegruppe.

Medlemmer af samme sjælegruppe vil normalt interagere under de fysiske liv på jorden og kan være involveret i oplevelser med vigtig læring. Min erfaring er, at man møder nogle mennesker, som man meget hurtigt og let connecter med. Det er som om, man allerede kender dem. Det mener jeg kan være er en indikation på, at man har mødt en fra sin sjælegruppe.

Foruden den primære sjælegruppe findes der sekundære sjælegrupper, der kan beskrives som andre sjælegrupper, som ens egen sjælegruppe interagerer med, men mere overfladisk. I det jordiske liv vil den slags sjæle eksempelvis kunne være kortvarige bekendtskaber. Det kunne være en gymnasieven, som vi ikke efterfølgende har kontakt til, eller en ferieflirt.

Meget udviklede sjæle vil have mindre tilknytning til deres sjælegruppe i det åndelige, da de er travlt optagede af andre gøremål.