personer sidder på bænk

Hvad har du fokus på i dit liv?

Ser du de halvtomme eller de halvfulde glas? Møder du verden med skepsis, mistillid og negative forventninger, eller er du stadig i stand til at se livets skønhed og mystik? Som børn var vi åbne og tillidsfulde, vi kunne se magien i livet og blive begejstrede over både stort og småt. Vi var fulde af livsglæde og energi.
Gennem opvæksten er vores umiddelbare væren blevet erstattet med alle mulige mere eller mindre negative fortællinger om os selv og andre, vores sansninger er blevet til synsninger, og i stedet for bare at være, skal vi nu være et eller andet. Vi lærer at identificere os med sociale og kulturelle roller, med vores evner, køn, alder, udseende osv. osv. – I takt med at vi ikke længere blot er centreret i en helt enkel og frydefuld oplevelse af væren, bliver vi gradvist mindre nærværende og mister evnen til at opleve livets dybere skønhed og lykke.