Mentor

Som Mentor kan jeg hjælpe dig gennem en svær periode af dit liv.

Der kan være mange grunde til, at man ikke føler at man har overblikket i sit liv.

Vi skal blot erkende, at det ikke er unaturligt eller enestående, at vi mennesker kan opleve følelsen af afmagt.

Vi lever jo bare vores liv, og vi er ikke herre over hvilken vej det drejer nogle gange.

Men det stærkeste træk – Det er at bede om hjælp.

Indsigt
På mentorforløbet vil du få et nyt sprog og vigtige nye begreber til at kunne sætte både dine egne og andre menneskers eksistentielle eller spirituelle oplevelser ind i en større forståelsesramme.

Når vi beskæftiger os med dybe eksistentielle temaer og den transpersonlige dimension af os, er det vigtigt at have nogle gode “landkort” at navigere efter.

Jordforbindelse
Bo Thomsen har en meget praktisk tilgang til spirituel udvikling.

Som mentor deler han sine egne erfaringer gennem mere end mange år med dig og giver dig masser af konkrete måder at omsætte dine indsigter og oplevelser på i din almindelige hverdag.

Rummelighed
Mentorforløbet foregår i en usædvanlig åben, hjertelig og gensidig respektfuld atmosfære med plads til forskellige mennesketyper, baggrunde og erfaringer.

her i De små mirakler under mento arbejder vi med fire markant forskellige former for selvfølelse

 Selvtilllid:

Når vi føler selvtillid, er det typisk fordi, vi er gode til noget, har opnået noget særligt, ser godt ud eller har opnået en vis status socialt, arbejdsmæssigt, økonomisk eller lignende.

De fleste af os er på godt og mindre godt opdraget med, at vi er det, vi gør. Vi lærer tidligt at identificere os med det, vi gør godt eller mindre godt. Vores identitet og dermed selvfølelse er med andre ord for en stor dels vedkommende hæftet op på vores præstationer

 Selvværd:

Når vi føler os værdifulde, er det typisk fordi vi oplever, at vi er værdifulde og vigtige for andre mennesker, ikke mindst for dem vi holder af, og for dem vi gerne vil høre til.

I ca. 5-7 års alderen begynder det at betyde noget for os som børn, at andre kan lide os og accepterer os. Følelsen af at være elsket er selvfølgelig helt afgørende fra den spæde start på livet, men omkring skolealderen udvikler vi vores sociale selv, hvor det nu bliver mere og mere vigtigt for os, hvordan andre opfatter os. Det gør det, fordi vi har et voksende behov for at høre til og for at være en betydningsfuld del af fællesskabet.

Selvrespekt

Når vi har en vis selvrespekt, er det typisk fordi, vi har nogle gode idealer og livsværdier, som vi identificerer os med, og som vi vel at mærke i rimeligt omfang er i stand til at efterleve.

Selvrespekten eller selvagtelsen, som vi også kunne kalde det, er en selvfølelse, som typisk dukker op lidt senere i vores udvikling. Vi skal lige være gamle nok til at finde ud af, hvad der er godt, sandt og smukt for os, og hvad vi står for som mennesker. Det hjælper selvfølgelig ganske meget på vores oplevelse af selvrespekt, når vi er i stand til at gøre det vi siger og sige det, vi gør. At være i stand til at forøger som oftest selvagtelsen ganske betydeligt.

  

 

 

Write a comment:
*

Your email address will not be published.