ADHD

Opdagelsesrejsen

 

Mod forandring og forbedring

Det er en gave i livet, når man i årevis har kæmpet med sine problemer - mødt masser af modstand og manglende forståelse - og så pludselig opdager at noget af det, man gjorde, virkede. Nogle af problemerne er væk! Når du går igang med at ændre på dit liv, så vil der helt sikkert ske noget nyt. Du får en skærpet opmærksomhed på adfærd, vaner, mentale mønstre, fysiske spændinger og stresstilstande.

Børneliv med ADHD

 

Børnelivet med ADHD er udfordrende. Risikoen for nederlag, lav selvfølelse og tilstødende vanskeligheder er stor. Men med støtte og anerkendelse fra nærværende voksne, kan børnelivet med ADHD være lige så dejligt som alle andre børneliv

Dertil kommer, at barnets vanskeligheder i mødet med omgivelserne ofte kommer til udtryk i en adfærd, der kan virke irriterende og generende for voksne og børn i omgangskredsen. Barnet har ikke hørt, hvad der blev sagt, kan ikke vente, farer omkring, forstår ikke reglerne, overskrider andres grænser, afbryder, taler meget osv.

Børn med ADHD får ofte meget skæld ud

Hvis folk omkring dem ikke har den fornødne viden og forståelse for barnets vanskeligheder, oplever børnene i forlængelse af ovennævnte adfærd mange afvisninger, irettesættelser og skæld ud.

Barnets kognitive funktionsnedsættelse er ikke synlig på samme måde som en fysisk funktionsnedsættelse, og symptomerne på ADHD er ”almindelige”. Forstået på den måde, at alle kender til uopmærksomhed og impulsiv adfærd, både hos mindre børn og hos større børn og voksne, når de er trætte eller uoplagte.

Derfor prøver mange voksne at tøjle barnets ADHD-symptomer med almindelig opdragelse, hvor barnet bliver bedt om at holde op med at være uopmærksomt eller uroligt. De voksne har måske ikke den fornødne forståelse for de kognitive vanskeligheder, og de mangler viden og værktøjer til at handle anderledes. Så barnet kommer måske igen og igen til kort i mødet med andre børn og voksne, når det er uopmærksomt, uroligt og impulsivt og ikke kan overskue og navigere i hverdagen, som det forventes af dem.

De voksne omkring barnet med ADHD ser måske ikke barnets behov for hjælp, og de overser det faktum, at børn med ADHD som oftest udvikler sig langsommere end jævnaldrende. ”Tag dig nu sammen” bliver måske noget, barnet hører igen og igen. Uden at kunne handle på det, selvom han eller hun gerne ville. For børn gør det godt – hvis de kan.